Kwaliteit

TEB Engineering en haar werkmaatschappijen zijn ISO-9001 en VCA* gecertificeerd.
 
Wij vinden het belangrijk om de hoge kwaliteit van onze producten en diensten te borgen en doorlopend te verbeteren. Wij blijven daarom kritisch toezien op een continu verbeterproces ten aanzien van het beleid en de uitvoering daarvan. Periodiek wordt daartoe een klanttevredenheidsonderzoek gehouden.
 
Ons kwaliteitsmanagementsysteem borgt deze processen op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Voortdurend zal gezocht worden naar verbeteringen die beter passen bij de organisatie en werkprocessen.
 
Al onze medewerkers leveren continu hun bijdrage aan het veiligheidsbewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheden door:
  • Voorbeeldgedrag op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu te laten zien.
  • Elkaar aan te spreken op risicovol gedrag.
  • Regelmatig positieve en corrigerende feedback te geven.
  • Te komen met KAM-initiatieven en suggesties.