Automatisering voorkomt beschadigingen

Functie

Het automatisch plakken van gestanste zilveren postzegels.

Kenmerken

  • Maximale snelheid: ~ 150 st/min
  • Volledig geïntegreerd met bestaande pers
  • Zeer grote besparing op mankracht
  • Voorkomt beschadiging van de producten
 

Beschrijving

Bij Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht, bekend van de productie van munten (circulatiegeld en verzamelaarskwaliteit) worden in bijzondere oplage ook zilveren postzegels geproduceerd. In de oude situatie vielen deze zegels onder de pers in een bak waarna veel mankracht nodig was om deze te voorzien van een plakrug en verdere verpakking. Tevens was er een grote kans op beschadigingen.

In nauwe samenwerking met Koninklijke Nederlandse Munt heeft TEB Engineering een oplossing ontworpen om de zegels direct vanuit de pers op een folie te plakken welke voorzien was van een plakrug. Met behulp van een hoogdynamisch getakt transportbandje worden de zegels onder het gereedschap opgevangen en buiten de pers getransporteerd. Haaks op deze richting wordt met behulp van een tweetal wikkelaars de folie met plakrug getransporteerd, waarbij de zegels exact gepositioneerd worden.
Beschadigingen aan de zegels worden voorkomen doordat het aantal handmatige handelingen sterk is gereduceerd. De kwaliteit van de producten en de efficiency van het productieproces is vele malen beter geworden.