Automatisch inleggen (verzamelaars)munten


Functie:
 Het inleggen van munten in kunststof blisters.

Kenmerken:

  • productbeschadiging wordt vermeden
  • geen rework door menselijke fouten
  • grote besparing van arbeid
Beschrijving:
Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht produceert naast circulatiegeld ook verzamelaarsmunten en herdenkingspenningen. Deze worden in de juiste oriëntatie in blisters geplaatst: een arbeidsintensief proces.

Met behulp van camera’s en een robot heeft TEB dit proces geautomatiseerd. De munten worden vooraf met de juiste zijde (kop/munt) gesorteerd met behulp van een camera en in een magazijn geplaatst. Vanuit dit magazijn worden de munten toegevoerd naar de robot. Met een tweede camera wordt de oriëntatie bepaald. De robot pakt de munt op en plaatst deze in de juiste oriëntatie in de blister. De blisters worden hierbij op een rotatietafel aangevoerd.

Alle munten worden mechanisch stevig in de blister gedrukt, de gevulde blister is hierna gereed voor verdere verpakking.

Een waardevolle automatisering geleverd door TEB!