Vernieuwing softwarekoppeling MES naar Shop Floor

 Schema Shop Floor systeem
Functie: De softwarekoppeling verzorgt het correct aansturen van het gehele productiesysteem, gevoed door data van MES welke onder Linux draait.
 
Kenmerken:
  • Oude koppeling was niet meer onderhoudbaar en slecht gedocumenteerd.
  • De koppeling is uitermate bedrijfskritisch.
  • Naast de software zijn 8 onderliggende PLC’s vervangen.
  • Doorlooptijd: circa 1,5 jaar.
Beschrijving:
Bij een grote producent van industriële deuren was er door de tijd heen een softwarekoppeling gebouwd tussen de MES-laag en de onderliggende productiesystemen. TEB kreeg de opdracht om deze koppeling opnieuw te ontwikkelen naar de huidige stand van de techniek, waarbij de werkwijze voor en de interface naar de operators (‘Shopfloor’) functioneel gelijkwaardig of verbeterd moest worden.
 
Na een uitgebreide inventarisatie, een functionele beschijving en een technische specificatie is de realisatie in fases uitgevoerd:
1. Opzetten Taskhandler-PLC en voorbereiding software van een automatische buffer (nieuwe functionaliteit);
2. Omzetten van de software van de productiesystemen
3. Het in bedrijf stellen van de gewijzigde software van de automatische buffer.
De nieuwe software is onderverdeeld in een deel dat op de Linux productieserver draait (TaskHandler-Drivers) en een deel in een nieuw geplaatste Siemens S7 PLC (TaskHandler-PLC).
Voor ieder productiesysteem is een TaskHandler-Driver geschreven. Dit is de interface tussen de productiedatabase, de operator (middels een webinterface) en de TaskHandler-PLC. De TaskHandler-Driver bepaalt wat er op welk moment moet gebeuren en geeft dit door aan de TaskHandler-PLC. De TaskHandler-PLC coördineert de bestaande PLC systemen (8 stuks).
Identificatie:

Barcodeprinters en scanners zorgen ervoor dat de geproduceerde onderdelen identificeerbaar zijn. Bij de productie van de onderdelen wordt een barcode op deze onderdelen geprint. Aan het eind van het proces zorgen barcodescanners ervoor dat het samen te stellen pakket de juiste onderdelen bevat. Alle informatie wordt gelezen en gelogd in een centrale databasesysteem (MES). De besturing is gebaseerd op S7-300 plc’s met hun locale HMI’s.