Tata Steel – Vervangen besturing waterhuishouding DSP

posted in: Projecten

Functie: Vervangen van besturing om kostenbesparing mogelijk te maken.

Kenmerken:

  • Grote installatie
  • Korte stilstand
  • Op locatie bij de klant uitgevoerd

Beschrijving:

Bij Tata Steel te IJmuiden worden bij de Direct Sheet Plant (DSP) grote hoeveelheden water gebruikt binnen diverse kringlopen. De waterhuishouding zorgt voor het leveren van het koelwater en het schoonmaken hiervan na gebruik. In de oude situatie werd de installatie bestuurd door 4 verouderde Siemens S5 PLC’s. De software hiervan was onvoldoende aan te passen vanwege versleuteling van belangrijke delen van de code. Om kosten en het milieu te sparen was aanpassen van de besturing echter gewenst.

Omdat de rest van de DSP door General Electric Innovation controllers bestuurd wordt is ook de waterhuishouding hiervan voorzien. Een groot deel van de engineering en het programmeren van de controllers is door engineers van TEB op locatie uitgevoerd, in samenwerking met technici en operators van Tata Steel.

Door gebruik van een simulatie van de waterhuishouding tijdens het programmeren was het mogelijk de stilstand van de waterhuishouding tot enkele dagen te beperken. Aanvankelijk is de besturing zoals bestaand zoveel mogelijk nagebootst, overige wijzigingen zijn gefaseerd doorgevoerd, waardoor telkens relatief weinig stilstandtijd nodig was.

Door de toegevoegde functionaliteiten kan jaarlijks veel energie worden bespaard, hetgeen resulteert in een groot financieel voordeel. Het project kent daardoor een korte terugverdientijd.