ICCP installation tool

Bluestream Offshore BV voert op professionele wijze offshore- en onderwater activiteiten uit ten behoeve van olie & gas en hernieuwbare energie installaties.

Deze werkzaamheden worden zowel met duikers als met onbemande onderwatervaartuigen (ROV’s) uitgevoerd.

Eén van de werkzaamheden betreft het aanbrengen van zogenaamde ICCP cellen om de onderwater constructie actief te beschermen tegen corrosie. Ook deze delen worden traditioneel met duikers aangebracht.

ICCP Installation tool – Solidworks 3D

Bluestream heeft een concept tool ontwikkeld om subsea ICCP cellen te installeren waarbij TEB is gevraagd engineeringsupport te leveren om het geheel op een professionele wijze in detail uit te werken. Het vertalen van de functionele en technische specificaties van Bluestream verliep soepel door de nauwe samenwerking tussen de engineeringsafdelingen van beide bedrijven.

ICCP Installation tool gemonteerd op ROV

Speciale aandacht is besteed aan de robuustheid van de tool: ook onder moeilijke subsea omstandigheden en bij grotere plaatsingstoleranties moet de ICCP cel met de ROV gemonteerd, en in noodgevallen zelfs gedemonteerd, kunnen worden.

Het volledige ontwerp is in Solidworks 3D uitgevoerd, inclusief de interface naar de ROV. Uitbesteding van de maakdelen is door TEB gecoördineerd, waarna Bluestream de assemblage voor haar rekening nam.

De eerste ICCP cellen zijn op deze wijze in 2020 succesvol geïnstalleerd op monopiles in het Noordzeegebied.