Cargill – Bean Inspector

posted in: Projecten

Functie
Het automatisch beoordelen en inspecteren van (monsters) cacaobonen.

Kenmerken

  • Capaciteit ca. 50 bonen/min
  • Volledig PC gestuurd
  • Opnamemogelijkheid in een netwerk
  • Automatische gegevensinname
  • Gegevensopslag in database
  • Professionele (geprinte) rapportage
 

Beschrijving
Op het laboratorium van Cargill Cacao te Wormer worden scheepsladingen cacaobonen door middel van bemonstering beoordeeld. Een monster bevat ca. 300 bonen.
In de oude situatie werden deze bonen handmatig gezeefd, geteld en gewogen. Bijzondere fracties zoals boonvreemd materiaal en dubbele bonen werden individueel geanalyseerd. Na verwerking werden de gegevens handmatig ingevoerd in een database en verder geïnterpreteerd.
TEB Engineering kreeg de opdracht om dit proces te automatiseren, hierbij rekening houdend met twee beoordelingsmethoden: FCC en LIFFE.

De oplossing is de Bean Inspector, een speciaalmachine ontwikkeld door TEB waarvan het hart gevormd wordt door een vision (camera) systeem. Het monster wordt na een eerste handmatige zeefbewerking (gruis uitzeven) in een circulaire trilkom gestort. Hiermee worden de cacaobonen verder verenkeld en getransporteerd door een lineaire trilsysteem. Vervolgens worden de bonen op de transportband individueel onder een camerasysteem doorgevoerd. In zeer korte tijd wordt hiermee de aard en de grootte van de boon bepaald. Afhankelijk hiervan wordt de boon vervolgens in één van de vier naast de band opgestelde bakjes geblazen. Boonvreemd materiaal (gruis en schilfers) en dubbele bonen worden verzameld in het laatste bakje en verder handmatig verwerkt.

Alle booninformatie (aantallen en afmetingen van de verschillende boonfracties) wordt door het systeem verzameld en op het beeldscherm gepresenteerd. Na het wegen van de verschillende fracties wordt deze informatie toegevoegd. De monsterinformatie wordt in een database opgeslagen en kan ook direct worden uitgeprint.

De verzamelde boonafmetingen, de standaarddeviatie en de Beancount bepalen samen de kwaliteit van het monster cacaobonen. Met de Bean Inspector wordt deze informatie betrouwbaar en consistent verkregen, onafhankelijk van menselijke factoren.