Doel: Het indampen van monsterextracten bewaken en stoppen
Uitgangspunten:
– capaciteit: tenminste 160 extracten in 8 uur
– verdampingstijd: normaliter 10-30 min
– gevraagde nauwkeurigheid 2 % van eindvolume
– Beginvolume: 5-24 ml
– Eindvolume: 0,95 – 2,00 ml
– Temperatuur: 20 – 40 Celsius
– Oplosmiddel: hexaan, petroleumether, diethylether
– Elke buis moet apart gemeten worden op eindvolume gedurende het proces
– De stikstofflow moet per methode instelbaar zijn
– De stikstofflow moet tijdens het proces veranderbaar zijn (hoe leger de buis hoe groter de flow)
– De temperatuur moet per methode regelbaar zijn
– Methodes moeten door de operator zelf aangemaakt / bewerkt kunnen worden
– Bij voorkeur moet het eindvolume per methode instelbaar zijn

De indampmonitor is opgebouwd uit materialen welke geschikt zijn voor plaatsing in een zuurkast. Het apparaat biedt plaats aan 24 extracten welke in reageerbuisjes worden aangevoerd. De 24 posities zijn onderverdeeld in vier secties, voor iedere sectie kan een aparte methode worden ingesteld.

Elke sectie bestaat uit een metalen blok waarin de reageerbuisjes onder een hoek van 60o worden geplaatst. Iedere sectie is voorzien van verwarmingselementen om de gewenste temperatuur te bereiken. De temperatuur wordt met sensoren gemeten.
Per sectie wordt via een drukregelaar stikstof toegevoerd als verdampingsmiddel. De druk en het drukverloop zijn programmeerbaar per methode. De nozzles waardoor de stikstof wordt ingeblazen, zijn wegklapbaar gemonteerd boven de buisjes.

Het vloeistofniveau wordt gedurende het proces gemeten met behulp van een camerasysteem. De camera meet middels een motor-aangedreven spiegel het vloeistofniveau in iedere buis. Wanneer het ingestelde eindvolume bereikt wordt, wordt middels een separaat ventiel (per buisje) de stikstoftoevoer afgesloten. Op deze wijze wordt geborgd dat ieder buisje individueel zijn eindvolume bereikt.

De besturing van het apparaat is opgebouwd rondom een PLC. Alle I/O (kleppen, sensoren etc.) is hierop aangesloten. De camera verwerkt zelfstandig het beeld en geeft de meetwaarden door aan de PLC. Op de PLC is tevens een HMI/touchscreen aangesloten.

De bediening van het apparaat gebeurt middels het touchscreen. Hierop is ook het actuele niveau van ieder buisje af te lezen. Indien van één sectie alle buisjes het eindvolume hebben bereikt, wordt dit op het scherm aangegeven.

Kenmerken:
– Capaciteit: 24 buisjes van 130×16 mm
– Methode (temperatuur, druk(verloop) , eindvolume) per sectie van 6 buisjes instelbaar
– Niveaumeting door middel van een camera
– Meetbereik: circa 50 mm vanaf onderkant buisje
– Meetresolutie: circa 0,01 ml
– Stikstoftoevoer per buisje afsluitbaar
– Bediening op de machine: 7 “ touchscreen
– Afmeting: circa 700 x 450 x 380 mm
– Gewicht: 25-30 kg

Heeft u belangstelling voor dit ontwerp of een variant hierop?
TEB Industrial Projects ontwerpt, bouwt en levert maatwerk-oplossingen voor haar klanten.
Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking: 072 – 5741914