Als system integrator gaat TEB professioneel en doortastend te werk, breed binnen de industrie passen we daarvoor beproefde methodieken en (besturings)componenten toe. Door goed denkwerk en 3D ontwerp leidt dit tot een betrouwbare oplossing voor u als gebruiker.

Toepassingen zijn veelal het (ver)plaatsen van (naakt)product naar een eerste verpakkingsstap. Hierbij kan door middel van camera’s ook meteen de kwaliteit worden beoordeeld. De producten lopen uiteen van brood, worst of kaas tot munten of walsrollen. Maar ook speciale oplossingen worden gerealiseerd in de laboratoriumwereld. Steeds vaker worden hierbij ook robots toegepast.

Door de diversiteit aan disciplines bij een vraagstelling is TEB in staat om als systeemintegrator een leidende rol te spelen. Dit uit zich door de inbreng van verschillende TEB medewerkers die ieder zijn eigen deel uitvoert aan uw project. Dit betreft onder meer elektro- mechanica en besturingstechniek. Voor de overige disciplines en machines die benodigd zijn in complexere projecten treedt TEB op als commissioning partner: onze projectleiders coördineren de bijdragen van derden tot een werkend geheel.

In het voortraject worden 1 of meer Design Reviews belegd waarbij wij u onze aanpak presenteren; na goedkeuring gaan we verder op de ingeslagen weg. Daarna gaan we maakdelen uitbesteden en wordt er hardware besteld. Vervolgens assembleren we de verschillende delen. Tijdens de realisatie wordt er regelmatig getoetst of het gebouwde overeenkomt met het ontwerp; het interessante hierbij is, dat de bouwers dezelfde engineers zijn als die de ontwerpen maakten.

Wanneer alles werkt, wordt u uitgenodigd de FAT (factory acceptance test) te komen afnemen bij TEB, waarna de integratie op uw locatie kan plaatsvinden. Afsluitend vindt de inbedrijstelling plaats en wordt de SAT uitgevoerd.

Het is ons doel om een langdurige relatie met u als klant van TEB op te zetten en te onderhouden zodat we kunnen blijven werken aan een optimaal proces binnen uw bedrijfsvoering.